Author Archives: Beheerder

Opening dorpshuis onder strikte voorwaarden

Pingjum, 29 mei 2020

Aan verenigingen en andere gebruikers van het Dorpshuis,

Vanaf 1 juni mag het Dorpshuis in principe weer open. Voor bijeenkomsten van maximaal 30 personen en onder strikte voorwaarden. Sport, waaronder gym, yoga, kaarten en biljarten zijn waarschijnlijk vanaf 1 juli weer mogelijk, maar alleen op 1,5 meter afstand. Repetities van zangkoren en met blaasinstrumenten kunnen nog niet van start. Dat zal wel september worden.
Dorpshuis Pingjum moet een Coronaprotocol voorleggen aan de Gemeente Súdwest-Fryslân. Daarin onder meer eisen voor gebruikers, zoals 1,5 meter afstand van elkaar, en hygiëne en schoonmaak voorschriften. Tevens moet het Dorpshuis aannemelijk maken hoe de gebruikers, de verenigingen, zich aan de voorschriften zullen houden. Hoe het Dorpshuis het protocol kan handhaven. De beperkende regels maken dat voorlopig bar en keuken nog niet opengaan. Dat betekent ook dat veel verenigingen nog geen gebruik zullen kunnen maken van de openstelling van het Dorpshuis.

Wie de zomermaanden toch wil kunnen vergaderen of op andere wijze gebruik zou willen maken wordt verzocht even contact op te nemen: info@dorpshuispingjum.nl of een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer in de brievenbus van het Dorpshuis, Lammert Scheltesstraat 12. Handig als u alvast in gaat op grootte van de groep, activiteit, datum van de bijeenkomst, en de 1.5 meter en dergelijke.

Het bestuur betreurt de vervelende gevolgen van de gedwongen sluiting van het Dorpshuis voor u als gebruiker sinds medio maart. De maand juni is gewoonlijk het einde van het seizoen voor de meeste verenigingen. Het bestuur van het Dorpshuis gaat de zomerperiode gebruiken om zich voor te bereiden op de nieuwe eisen aan openstelling vanaf 1 september 2020. Tips van de zijde van de gebruikers zijn meer dan welkom.

 

Bestuursleden Dorpshuis

Nynke Arendz, Marie Visser, Steven Akker, Wilco Sijtsma, Anita Huhl, Ireen Dubel

Metamorfose Dorpshuis

Ik wil de mensen dit aan deze 1e fase hebben meegeholpen en ook de werkgroep willen bedanken voor hun inzet.
Ook gaat onze dank uit naar het ondernemingsfonds en de voormalige Chr. Basisschool de Schûtelbank voor hun geldelijke bijdrage.
Als alles goed gaat en we weer in het dorpshuis mogen zouden we in september willen starten met de 2e fase van de metamorfose.
Hiervoor zoeken we ook nog vrijwilligers, dus aarzel niet en geef je op. Je kunt je aanmelden bij Elske Klik of Steven Akker.

Vriendelijke groeten,
Namens het Dorpshuis De Nije Bân,

Steven Akker

UPDATE: Sluiting Dorpshuis tot 1 juni vanwege Corona virus

In navolging van het advies van de landelijke overheid heeft het dorpshuisbestuur woensdag 25 maart 2020 besloten de sluiting van het dorpshuis in Pingjum te verlengen tot 1 juni 2020.

Het bestuur blijft de richtlijnen van de overheid volgen. Voor actueel nieuws kijk op de website van het dorpshuis: https://www.dorpshuispingjum.nl/

We zijn ons bewust van vervelende gevolgen voor het dorp en veel dorpsgenoten. Juist omdat het dorpshuis zo’n centrale plaats in neemt in de Penjummer mienskip voelen we ons verantwoordelijk voor het welbevinden van eenieder in Pingjum. Daarom hebben we dit besluit genomen.

NL DOET activiteit in het Dorpshuis zaterdag 14 maart van 08.30 tot 15.00 uur

Verdere informatie via de website van NL DOET

Sfeerimpressie van een gezellige Uitmarkt (21-9-2019)

Foto’s gemaakt door Frank van de Wetering.
Klik op de foto om de hele foto te zien.