Over het dorpshuis

DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN

Dankzij bijdragen van Dorpsmolen Pingjum zijn in opdracht van het Dorpshuis meerdere duurzame energievoorzieningen gerealiseerd. Om te beginnen is het hele gebouw extra goed geïsoleerd, waardoor zowel de school als het dorpshuis een lager energieverbruik hebben. Ook zijn in het gehele gebouw diverse energiebesparende technische voorzieningen getroffen zoals ventilatie met warmte-terugwinning.

Het gebouw en het tapwater worden verwarmd met een combinatie van tien zonnecollectoren en een warmtepomp (aardwarmte). Het dorpshuis is daardoor warmte-leverancier van de school.

Bijna alle elektriciteit wordt opgewekt met de in totaal 190 zonnepanelen die samen goed zijn voor ongeveer 28.000 kWh per jaar.

VOORGESCHIEDENIS

De in Pingjum aanwezige verenigingen maakten van oudsher vooral gebruik van de twee café’s die Pingjum telde. Daarnaast hadden de kerken hun eigen verenigingsgebouwen. Toen het dorp in 1953 de beschikking kreeg over een gymnastiekzaal leidde dit tot de oprichting van een (nog steeds) bloeiende gymnastiekvereniging. Vanaf de 70er jaren resteerde in Pingjum nog één café waarvan de bovenzaal toereikend was voor vrijwel alle dorps-activiteiten.

In 1980 ging de kleuterschool op in de basisschool en werd de kleuterschool verbouwd tot “Dorpsverenigingscentrum De Gouden Hoep” met ruimte voor een peuterspeelzaal (25m2) en een zaal voor kleinschalige dorpsactiviteiten (50 m2).

Een omslagpunt was eind 2005 de beslissing van het café om de bovenzaal te sluiten. Van dat moment dateren de eerste initiatieven om te komen tot een nieuw dorpshuis. Omdat er nieuwbouwplannen waren voor de school (aan de westrand van het dorp), werd meteen gedacht aan gezamenlijke nieuwbouw.

Toen deze plannen uiteindelijk strandden en duidelijk werd dat er een nieuwe school op de bestaande locatie maar zónder gymzaal zou komen, kwamen Dorpsbelang en de gemeente Wûnseradiel in 2009 overeen dat het dorp de gymzaal voor 1 euro kon overnemen.

Met de bestuurder van de school “De Gearhing” werden besprekingen gestart om te komen tot een gezamenlijk plan  met mogelijkheden voor wederzijds medegebruik van ruimten. Aanvankelijk leidde dit niet tot resultaat, maar toen de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân in 2011 van start ging, zorgde de gemeente voor een nieuwe impuls tot samenwerking.

In december van hetzelfde jaar kon met de bouw worden begonnen en in september 2012 betrok basisschool It Leech als eerste het gebouw. Op 5 oktober was ook het dorpshuisgedeelte ingericht en vond de feestelijke opening plaats van het gebouw onder de nieuwe naam “De Nije Bân”.

Architecten: N2, Rotterdam en Inamatt, Pingjum. Aannemer: Bouwbedrijf van der Werf, Sint Nicolaasga. Installaties: Hoekstra, Suwâld

Dorpshuis Pingjum is financieel mogelijk gemaakt door: Gemeente Súdwest Fryslân, Stichting Dorpsmolen Pingjum, Provincie Fryslân, Oranjefonds, Stichting tot Nut, VSB-fonds, Woningcorporatie Elkien, Fonds Bolsward-Dronrijp, Coöperatiefonds Rabobank, Prins Bernhardcultuurfonds, Klaske Bonnemafonds Pingjum en vele inwoners van Pingjum.