Meer

Statuten Stichting Dorpshuis Pingjum

Obligatiereglement._docx (In 2012 zijn 64 obligaties uitgegeven van 250 euro elk. Totale waarde 16.000 euro. Dit bedrag was nodig om de financiering rond te krijgen. Vanaf 2015 wordt bij loting jaarlijks een aantal obligaties afgelost.

Website basisschool It Leech