Contact

Adres: Lammert Scheltesstraat 12, 8749 GV Pingjum
Telefoon: 0517-579716 (alleen tijdens activiteiten)
E-mail: info@dorpshuispingjum.nl

Reserveringen: aan Jannie Tigchelaar, tel.: 06-12766161
E-mail: reserveren@dorpshuispingjum.nl

Bankrekening Stichting Dorpshuis Pingjum: NL76RABO0371556120

KvK-nummer Stichting Dorpshuis Pingjum: 41000528

Website-informatie sturen naar: webmaster@dorpshuispingjum.nl

Bestuursleden:

Kita Lebesque, voorzitter: voorzitter@dorpshuispingjum.nl

Ireen Dubel, secretaris: info@dorpshuispingjum.nl

Marja Driessens-Diessel, penningmeester: penningmeester.dorpshuispingjum@gmail.com

Steven Akker, in duo-functie coördinator samen met Jacob van Baalen, eerste aanspreek persoon: stevenakker@ziggo.nl, tel.: 06-17746483

Wilco Sijtsma, energiebeheer

Vaste vrijwilligers (geen zitting in het bestuur):

Jeannet en Ronald Bartels, sleutelbeheer

Jannie Tigchelaar, agendabeheer

Jacob van Balen, gebouwbeheer en duo-functie coördinator samen met Steven Akker

…en verder met behulp van vele vrijwilligers uit Pingjum