Contact

Adres: Lammert Scheltesstraat 12, 8749 GV Pingjum
Telefoon: 0517-579716 (alleen tijdens activiteiten)
E-mail: info@dorpshuispingjum.nl

Reserveringen: aan Jannie Tigchelaar, telefoon 0517-579445
E-mail: reserveren@dorpshuispingjum.nl

Bankrekening Stichting Dorpshuis Pingjum: NL76RABO0371556120

KvK-nummer Stichting Dorpshuis Pingjum: 41000528

Websiteinformatie sturen naar : webmaster@dorpshuispingjum.nl

Bestuursleden:

Nynke Arendz, voorzitter: voorzitter@dorpshuispingjum.nl

Ireen Dubel, secretaris: info@dorpshuispingjum.nl

Marja Driessens-Diessel, penningmeester: penningmeester.dorpshuispingjum@gmail.com

Steven Akker, algemeen bestuurslid

Marie Visser, algemeen beheer

Wilco Sijtsma, energiebeheer

Vaste vrijwilligers (geen zitting in het bestuur):

Jeannet en Ronald Bartels, sleutelbeheer

Jannie Tigchelaar, agendabeheer

Jacob van Balen, gebouwbeheer

…en verder met behulp van vele vrijwilligers uit Pingjum