WEEKPROGRAMMA

Vakantiestop: in de schoolvakanties hebben ook bijna alle verenigingen hun vakantiestop. Enkele verenigingen hebben een ruimere vakantiestop in de zomerperiode. Dit staat per vereniging vermeld.

Biljartclub

Vrijdag 19:30 uur – 23:30 uur
Prijsbiljarten elke eerste zaterdag van de maand 19:00 uur.

Opgave op de dag van het prijsbiljarten voor 18.00 uur, aanvang 19.00 uur. Aanmelden kan bij Piet op 0517-579407 of bij Laurens op 0517-579571.
Opgave kan ook per e-mail: BVPingjum@gmail.com

Gymnastiekvereniging DIO

Dames BBB : maandagavond 19:30 uur – 20:30 uur
Meer info: www.dorppingjum.nl

Koor “De Halsbânsjongers”

Maandag 19:30 uur – 21:30 uur (elke oneven maandag)
Meer info: www.halsbansjongers.nl

Ouderensoos

Donderdag 13:30 uur – 17:00 uur (elke 14 dagen)
Meer info: www.dorppingjum.nl

Muziekvereniging “De Harmonie”

Donderdag 19:45 uur – 22:00 uur
Er is ook de mogelijkheid tot lessen.
Meer info: www.dorppingjum.nl

Kaart- en Sjoelavond

Elke laatste vrijdagavond van de maand (september – maart)
Aanvang 19:30 uur

Kaatstraining (zaal) Jeugd

Woensdag 18:30 uur – 19:30 uur (februari – april)