WEEKPROGRAMMA

Vakantiestop: in de schoolvakanties hebben ook bijna alle verenigingen hun vakantiestop. Enkele verenigingen hebben een ruimere vakantiestop in de zomerperiode. Dit staat per vereniging vermeld.

Gymnastiekvereniging DIO

Dames bbb : maandagavond 19:30 – 20:30 uur

turnen 4 tot 7 jaar: dinsdag 15.30 – 16.30

meer info: www.dorppingjum.nl

Mannenkoor “De Halsbânsjongers”

maandag 19.30 – 21.30  (elke oneven maandag)

meer info: www.halsbansjongers.nl

Volleybalclub

dinsdag 19.30 – 22.00 uur. Oktober tot april.

meer info: www.dorppingjum.nl

Peuterspeelzaal

woensdag en vrijdag 8.30 – 12:00 uur

meer info: www.dorppingjum.nl  Flyer Peuterspeelzaal

Breiclub

Elke 14 dagen op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:30 uur.

Ouderensoos

donderdag 13.30 – 17.00   (elke 14 dagen)

meer info: www.dorppingjum.nl

Muziekvereniging “De Harmonie”

Er is ook de mogelijkheid tot lessen.

Dinsdags van 16:30 tot 18:30 uur.

donderdag 19.45 – 22.00 (oefenavond)

meer info: www.dorppingjum.nl

Stamtafel

Kom gezellig aanschuiven en meepraten over alles wat leeft in het dorp….

Vrijdag 17:30 – +/-19:30

Doeclub

vrijdag 18.30 – 20.00.

Opgave bij Jeannet Bartels, 579072 of 0649960065.

Meer info: www.doeclubpingjum.blogspot.com

Biljartclub

vrijdag 19.30 – 23.30. Start 16 september 2016.

Prijsbiljarten elke eerste zaterdag van de maand 19.00 uur.

Opgave op de dag van het prijsbiljarten voor 18.00 uur, aanvang 19.00 uur. Aanmelden kan bij Piet (secretaris) op 0517-579407 of bij Laurens (voorzitter) op 0517-579571. Opgave kan ook via onze Facebook pagina: @BiljartVerenigingPingjum of via het contactformulier op onze nieuwe website: Website Biljart Vereniging Pingjum

Kaart en Sjoel-avond

Elke laatste vrijdagavond van de maand. Aanvang 19:30 uur

Kaatstraining Jeugd

woensdag 18.30 – 19.30 (start 2017)

Muurkaatsen

Elke vrijdagavond van oktober t/m april.

voor meer informatie neem contact op met H. Brandsma, Alde Haven 4.

Gymnastiek Basisschool “It Leech”

maandag 12:45 – 14:15,  donderdag 12:15 – 14:15

Schoolvakanties 2016/2017

Herfstvakantie: 15 oktober – 23 oktober 2016

Kerstvakantie: 24 december 2016 – 8 januari 2017

Voorjaarsvakantie: 18 februari 2017 t/m 26 februari 2017

Meivakantie: 22 april 2017 t/m 30 april 2017

Zomervakantie: 22 juli 2017 t/m 3 september 2017