Contact

Adres: Lammert Scheltesstraat 12, 8749GV Pingjum.
Telefoon: 0517-579716 (alleen tijdens activiteiten).
E-mail: info@dorpshuispingjum.nl

Reserveringen: aan Jannie Tigchelaar, telefoon 0517-579445.
E-mail: reserveren@dorpshuispingjum.nl

Bankrekening Stichting Dorpshuis Pingjum: NL76RABO0371556120

KvK-nummer Stichting Dorpshuis Pingjum: 41000528

Websiteinformatie sturen naar : webmaster@dorpshuispingjum.nl


Bestuursleden:

Nynke Arendz, voorzitter: mail@dorpshuispingjum.nl

Renate De Backere, secretaris: info@dorpshuispingjum.nl

Wâtte Postma, penningmeester: administratie@dorpshuispingjum.nl

(Vanaf september neemt Anita Huhl de functie van penningmeester over)

Steven Akker, algemeen bestuurslid

Marie Visser, algemeen beheer

Wilco Sijtsma, energiebeheer


Vaste vrijwilligers (geen zitting in het bestuur)

Jeannet en Ronald Bartels, sleutelbeheer

Jannie Tigchelaar, agendabeheer

Jacob van Balen, gebouwbeheer

…en verder met behulp van vele vrijwilligers uit Pingjum.