Nieuws Beheer Dorpshuis

Het bestuur van het Dorpshuis heeft afscheid genomen van beheerder en bestuurslid Marie Visser met heel veel dank voor haar onuitputtelijke inzet voor het reilen en zeilen van het Dorpshuis. We zijn verheugd en erkentelijk dat mede bestuurslid Steven Akker en Jacob van Balen bereid zijn om in duo-functie de taak van coördinator van het Dorpshuis op zich te nemen per 1 december.

Steven is het eerste aanspreekpunt: stevenakker@ziggo.nl en 06-17746483

Comments are closed.

Post Navigation